Stogo rekonstrukcija

stogo rekon main

Įsibėgėjant daugiabučių rekonstrukcijai daugiausia dėmesio skiriama vamzdynų atnaujinimui ir pastatų apšiltinimui, siekiant sumažinti šildymo sąnaudas žiemos metu. Tačiau pagrindinis tikslas – ekonomiškas ir komfortiškas gyvenimas. Todėl reikėtų atsižvelgti ir į kitas iškylančias problemas, kurios susiję ne tik su apsauga nuo šilumos praradimo, bet ir su per dideliu šilumos pasisavinimu vasaros metu. Pastaruosius kelis metus stebime vis didesnius temperatūrinius kontrastus: žiemą sulaukiame ekstremalaus šalčio, o vasarą – neįprasto karščio. Tomis dienomis karščio įtaką daugiabučiuose labiausiai jaučia viršutiniųjų aukštų gyventojai.

Bendrai, miestuose karštomis vasaros dienomis temperatūra yra aukštesnė nei mažiau apgyvendintuose rajonuose. Šias „karščio salas” miestuose sąlygoja tai, kad juose yra ypatingai daug tamsios spalvos, silpnai atspindinčių paviršių – juodas asfaltas, juodi stogai. Šie tamsūs paviršiai sugeria saulės šviesą, įkaista. Net ir vakare, nusileidus saulei, miestuose temperatūra išlieka aukštesnė. Taip yra dėl to, kad asfalto, betono ir bituminių stogų šilumos emisija taip pat didelė – jie atiduoda didelę dalį šilumos, sukauptos per dieną, į atmosferą. Šis efektas ne tik apsunkina gyvenimo sąlygas karštomis dienomis, bet ir gali sukelti sveikatos problemų bei daro neigiamą įtaką aplinkai.

Siekiant šį efektą sumažinti, reikia naudoti medžiagas, kurių ir atspindėjimas, ir šilumos emisija yra dideli. Taigi, atspindėjimas susijęs su paviršiaus gebėjimu atspindėti saulės spindulius. Kadangi dalį spindulių sugeria visi paviršiai, svarbu atsižvelgti ir į tai, kaip greitai paviršius geba išspinduliuoti šilumą atgal į aplinką. Šiuos du terminus apjungia SRI (saulės spindulių atspindėjimo indeksas). Tai reiškia, kad polimerinės dangos, kurių yra didelis atspindėjimas ir didelė emisija yra geresnės nei metalinės, kurių atspindėjimas didelis, bet labai maža emisija.
Tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje steigiamos organizacijos, kurios atlieka produktų ir pastatų tyrimus, siekiant išvengti nepageidaujamo „karščio salų” miestuose efekto. Pirmieji šia problema pradėjo rūpintis LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pagal LEED reikalavimus paskaičiuota, kad stogo dangos SRI indeksai turi būti sekantys:
plokščio stogo – ne žemesnis nei 78;
šlaitinio stogo ≥29.
Šiuolaikinių stogo dangų gamintojai siekia, kad jų produktai atitiktų šiuos reikalavimus, tobulina atspindinčias dangas ir suteikia galimybę saugoti savo namus ir miestus nuo neigiamo karčšio poveikio.
Kaip minėta, pastatų įkaitimas yra susijęs su juodomis bituminėmis stogų dangomis. Šį efektą labiausiai jaučia viršutiniųjų aukštų gyventojai. Kadangi atliekant daugiabučio rekonstrukciją siekiama sukurti komfortiškas gyvenimo sąlygas gyventojams, reikia atsižvelgti ir į apsaugą nuo stogo perkaitimo, juo labiau, kad stogo dangos įkaitimas vasarą trumpina bituminės membranos tarnavimo laiką. Nustatyta, kad vasaros metu tamsi plokščio stogo danga įkaista net iki 80°C, kas neigiamai veikia pačios hidroizoliacinės stogo dangos ilgaamžiškumą.

stogo rekonstrukcija 1
stogo rekonstrukcija 2

Žemiau nurodoma, iki kokios temperatūros įkaista skirtingos stogų dangos vasaros metu:
Bituminė membrana su tamsiu pabarstu – 78°C
Bituminė membrana su šviesiai pilku pabarstu – 74°C
Bituminė membrana su baltu pabarstu – 70°C
Aliuminio spalva dažyta membrana- 67°C
Bituminė membrana, nudažyta su WHITE REFLEX – 42°C
Bituminė membrana, nudažyta su WHITE REFLEX ULTRA – 39°C

stogo rekonstrukcija 3

WHITE REFLEX ir WHITE REFLEX ULTRA – vienkomponenčiai balti dažai polimerų pagrindu. Siekiant, kad ši danga atliktų dar ir patikimą hidroizoliacinę funkciją, galima rinktis tirpiklių pagrindu pagamintą dangą. Išdžiūvę šie dažai suformuoja baltą atspindinčią plėvelę, atsparią atmosferos poveikiui.Saulės šilumos atspindėjimas:
Tamsios bituminės membranos <0,10
Aliuminio spalva dažyta membrana 0,4-0,45
Bituminė membrana, nudažyta su WHITE REFLEX arba WHITE REFLEX ULTRA ˃0,80

stogo rekonstrukcija 4

Aukštas WHITE REFLEX ir WHITE REFLEX ULTRA dangų atspindėjimo lygis (>0,80) stipriai sumažina absorbuojamų saulės spindulių kiekį, lyginant su tamsiomis membranomis. Tai veda prie temperatūros sumažėjimo ir pastato apsaugojimo nuo įkaitimo karštomis vasaros dienomis. Šias dangas galima dengti ir ant tinko bei betono. Taip pat WHITE REFLEX ir WHITE REFLEX ULTRA dangos naudojamos bituminių stogo membranų apsaugai. Balta danga ir specialūs priedai ne tik sumažina pastato vidaus ir išorės temperatūrą karštuoju metu, bet ir pailgina membranos tarnavimo laiką.

Taigi, šios dangos padeda pasiekti maksimalų komfortą vasaros metu, tačiau atliekant pastato rekonstrukciją kartais siekiama sukurti „aktyvų namą” – tokį, kuris pats pasigamina energijos iš mus supančios aplinkos (saulės, vėjo ar žemės). „Aktyvaus namo” populiarumas vis auga, kadangi jis padeda pasiekti net kelis teigiamus tikslus: ekonomiją, ekologiją, gyvenimo kokybės gerinimą ir t.t. Vienas iš metodų, siekiant sukurti „aktyvų” namą – ant stogo įrengti saulės baterijas. Saulės baterijos veikia efektyviausiai, kai temperatūra – 25°C, todėl stabilios stogo temperatūros palaikymas teigiamai veikia saulės baterijų efektyvumą. Dėl šios priežasties yra tikslinga stengtis išlaikyti stabilią stogo dangos temperatūrą tam tikslui naudojant WHITE REFLEX ir WHITE REFLEX ULTRA baltas dangas.

Saulės baterijų efektyvumą padidina ne tik stogo temperatūros sumažinimas, bet ir šviesos atspindėjimas bei išsklaidymas. Saulės baterijos ne tik gali veikti ekonomiškesniu režimu, kai stogo danga mažiau įkaitusi, bet ir surenka dangos atspindėtą šviesą, kas dar labiau padidina baterijų efektyvumą. Nudažius stogą WHITE REFLEX SRI vertė (Saulės spindulių atspindėjimo indeksas) ≥100, o su WHITE REFLEX ULTRA SRI vertė ≥ 110.

stogo rekonstrukcija 5
stogo rekonstrukcija 6

Šis indeksas labai svarbus, siekiant, kad pastatas būtų „žalias” – nekeltų neigiamo poveikio gamtai, padėtų miestams išvengti „karščio sąlų” efekto. Todėl šios dangos sertifikuotos pagal GBC ITALIA (Green Building Council) ir LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Šio sertifikavimo esmė – mažinti neigiamą pastatų poveikį gamtai. Šios sistemos skatina „aktyvių”, „žalių” namų įrengimą. Pagal LEED reikalavimus plokščio stogo atspindėjimo indeksas SRI privalo būti ne žemesnis nei 78. Padengus stogą WHITE REFLEX arba WHITE REFLEX ULTRA dangomis indeksas yra aukštesnis nei 78.

Taigi, rūpinantis savo gyvenamosios vietos komfortu ir aplinkos apsauga, rekomenduojama vengti juodų, mažai atspindinčių dangų naujoje statyboje, o rekonstrukcijoje šias dangas nudažyti baltais atspindinčiais dažais, kurie ne tik apsaugos viršutinį aukštą nuo perkaitimo, atmosferą nuo šilumos išskyrimo, bet ir pailgins stogo dangos tarnavimo laiką.